ViskositetskalkylatorViskositetskalkylator med en specifik temperatur (ASTM D341)
Ange under den temperatur och viskositet som du känner till. Du kan i allmänhet hitta detta i dokumentationen för din olja

Temperatur Celsius

Viskositet cSt
Temperatur och viskositet 1
Temperatur och viskositet 2
Ange driftstemperaturen här
Viskositeten med driftstemperatur: cSt

Scrolla till toppen
sv_SESE